Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Różycki
-
Cukier
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Różyckiego
-
Cukra
Cukiera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Różyckiemu
-
Cukrowi
Cukierowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Różyckiego
-
Cukra
Cukiera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Różyckim
-
Cukrem
Cukierem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Różyckim
-
Cukrze
Cukierze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Różycki
-
Cukrze rzad.
Cukierze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Różycki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Cukier
Taką odmianę mają rzeczowniki na -er, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Orzeł, Majcher, Koper


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Różycki-Cukier: 5547 (kobiet: 2, mężczyzn: 5545)
Różycki-Cukier: 756 (kobiet: 387, mężczyzn: 369)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl