Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Religa
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Religi
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Relidze
Biernik (zapraszamy):(Annę i Jana)
Religów
Narzędnik (razem z):(Anną i Janem)
Religami
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie i Janie)
Religach
Wołacz (O, wy!):(Anno i Janie)
Religowie
formy deprecjatywne (M./W.):(te)
Religi
Podstawa odmiany nazwiska Religa

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP. 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Reliżanka
Odmężowska:Reliżyna

Występowanie w bazie PESEL
Kuźmicz: 1434 (kobiet: 745, mężczyzn: 689)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl