Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Rojek
-
Sulivan
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Rojka
-
Sulivana
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Rojkowi
-
Sulivanowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Rojka
-
Sulivana
Narzędnik (razem z):(Janem)
Rojkiem
-
Sulivanem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Rojku
-
Sulivanie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Rojku rzad.
-
Sulivanie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Rojek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • posiadają apelatyw z wymiennym e
Podobnie odmienia się: Kadłubek, Kurek

Podstawa odmiany nazwiska Sulivan
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).
Podobnie odmienia się: Norwid, Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Rojek-Sulivan: 10803 (kobiet: 5482, mężczyzn: 5283)
Rojek-Sulivan nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl