Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Rokosz
-
Kuczyński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Rokosza
-
Kuczyńskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Rokoszowi
-
Kuczyńskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Rokosza
-
Kuczyńskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Rokoszem
-
Kuczyńskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Rokoszu
-
Kuczyńskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Rokoszu rzad.
-
Kuczyński
Podstawa odmiany nazwiska Rokosz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz

Podstawa odmiany nazwiska Kuczyński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Rokosz-Kuczyński: 2928 (kobiet: 1508, mężczyzn: 1420)
Rokosz-Kuczyński: 7567 (kobiet: 1, mężczyzn: 7566)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl