Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Rutkowski
-
Osyf
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Rutkowskiego
-
Osyfa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Rutkowskiemu
-
Osyfowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Rutkowskiego
-
Osyfa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Rutkowskim
-
Osyfem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Rutkowskim
-
Osyfie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Rutkowski
-
Osyfie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Rutkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Osyf
Taką odmianę mają rzeczowniki na -b, -p, -w, -f, -m (gdy nie zachodzą szczególne warunki)
Podobnie odmienia się: Gollob


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Rutkowski-Osyf: 21249 (kobiet: 13, mężczyzn: 21236)
Rutkowski-Osyf: 25 (kobiet: 13, mężczyzn: 12)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl