Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Rutkowski
-
Stępień
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Rutkowskiego
-
Stępienia
Stępnia
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Rutkowskiemu
-
Stępieniowi
Stępniowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Rutkowskiego
-
Stępienia
Stępnia
Narzędnik (razem z):(Janem)
Rutkowskim
-
Stępieniem
Stępniem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Rutkowskim
-
Stępieniu
Stępniu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Rutkowski
-
Stępieniu rzad.
Stępniu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Rutkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Stępień

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Rutkowski-Stępień: 21249 (kobiet: 13, mężczyzn: 21236)
Rutkowski-Stępień: 47673 (kobiet: 24310, mężczyzn: 23363)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl