Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sabo
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sabo1)
Saba1)
Saby2)
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sabo1)
Sabowi1)
Sabie2)
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sabo1)
Saba1)
Sabę2)
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sabo1)
Sabem1)
Sabą2)
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sabo1)
Sabie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sabo
Podstawa odmiany nazwiska Sabo

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Niesłowiańskie nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę męską (tak, jak gdyby nie było końcowego -o) lub pozostają nieodmienne.
Jeżeli końcowe o jest akcentowane, to nazwisko jest nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Brando, Quasimodo, Ronaldo
2) Słowiańskie (lub spolszczone) nazwiska twardotematowe na -o mają odmianę żeńską (tak, jakby kończyły się na -a).
Podobnie odmienia się: Kusto


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Sabówna
Odmężowska:Sabowa

Występowanie w bazie PESEL
Sabo: 181 (kobiet: 94, mężczyzn: 87)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl