Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sadowski
-
Jadczak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sadowskiego
-
Jadczaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sadowskiemu
-
Jadczakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sadowskiego
-
Jadczaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sadowskim
-
Jadczakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sadowskim
-
Jadczaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sadowski
-
Jadczaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Sadowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Jadczak
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Sadowski-Jadczak: 18353 (kobiet: 17, mężczyzn: 18336)
Sadowski-Jadczak: 2426 (kobiet: 1222, mężczyzn: 1204)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl