Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Siuta
-
Romanowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Siuty
-
Romanowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Siucie
-
Romanowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Siutę
-
Romanowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Siutą
-
Romanowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Siucie
-
Romanowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Siuto rzad.
-
Romanowski
Podstawa odmiany nazwiska Siuta
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ta

Podstawa odmiany nazwiska Romanowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Siuta-Romanowski: 2054 (kobiet: 1079, mężczyzn: 975)
Siuta-Romanowski: 8504 (kobiet: 2, mężczyzn: 8502)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl