Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Skrzek
-
Smoliński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Skrzeka
-
Smolińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Skrzekowi
-
Smolińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Skrzeka
-
Smolińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Skrzekiem
-
Smolińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Skrzeku
-
Smolińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Skrzeku rzad.
-
Smoliński
Podstawa odmiany nazwiska Skrzek
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ek, które:
  • są jednosylabowe
Podobnie odmienia się: Pek, Grek

Podstawa odmiany nazwiska Smoliński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Skrzek-Smoliński: 1502 (kobiet: 764, mężczyzn: 738)
Skrzek-Smoliński: 6935 (kobiet: 4, mężczyzn: 6931)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl