Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Anna)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Narzędnik (razem z):(Anną)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Sołtysiak
-
Drossoulakis
Podstawa odmiany nazwiska Sołtysiak
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Drossoulakis
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Sołtysiak-Drossoulakis: 7208 (kobiet: 3651, mężczyzn: 3557)
Sołtysiak-Drossoulakis nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl