Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sołtysiak
-
Regulski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sołtysiaka
-
Regulskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sołtysiakowi
-
Regulskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sołtysiaka
-
Regulskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sołtysiakiem
-
Regulskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sołtysiaku
-
Regulskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sołtysiaku rzad.
-
Regulski
Podstawa odmiany nazwiska Sołtysiak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Regulski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Sołtysiak-Regulski: 7208 (kobiet: 3651, mężczyzn: 3557)
Sołtysiak-Regulski: 1383 (kobiet: 2, mężczyzn: 1381)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl