Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sobolewski
-
Biały
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sobolewskiego
-
Białego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sobolewskiemu
-
Białemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sobolewskiego
-
Białego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sobolewskim
-
Białym
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sobolewskim
-
Białym
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sobolewski
-
Biały
Podstawa odmiany nazwiska Sobolewski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali

Podstawa odmiany nazwiska Biały

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Sobolewski-Biały: 8093 (kobiet: 4, mężczyzn: 8089)
Sobolewski-Biały: 5379 (kobiet: 1202, mężczyzn: 4177)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl