Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sowiński
-
Mydlarz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sowińskiego
-
Mydlarza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sowińskiemu
-
Mydlarzowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sowińskiego
-
Mydlarza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sowińskim
-
Mydlarzem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sowińskim
-
Mydlarzu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sowiński
-
Mydlarzu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Sowiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Mydlarz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą
Podobnie odmienia się: Miłosz, Mickiewicz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Sowiński-Mydlarz: 6713 (kobiet: 3, mężczyzn: 6710)
Sowiński-Mydlarz: 1065 (kobiet: 533, mężczyzn: 532)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl