Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stępień
-
Ptok
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stępienia
Stępnia
-
Ptoka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stępieniowi
Stępniowi
-
Ptokowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stępienia
Stępnia
-
Ptoka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stępieniem
Stępniem
-
Ptokiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stępieniu
Stępniu
-
Ptoku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stępieniu rzad.
Stępniu rzad.
-
Ptoku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stępień

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Ptok
Taką odmianę mają rzeczowniki na -k, -g, -q
Podobnie odmienia się: Nowak, Maciąg


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Stępień-Ptok: 47673 (kobiet: 24310, mężczyzn: 23363)
Stępień-Ptok: 668 (kobiet: 343, mężczyzn: 325)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl