Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stępień
-
Wójcik
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stępienia
Stępnia
-
Wójcika
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stępieniowi
Stępniowi
-
Wójcikowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stępienia
Stępnia
-
Wójcika
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stępieniem
Stępniem
-
Wójcikiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stępieniu
Stępniu
-
Wójciku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stępieniu rzad.
Stępniu rzad.
-
Wójciku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stępień

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wójcik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Stępień-Wójcik: 47673 (kobiet: 24310, mężczyzn: 23363)
Stępień-Wójcik: 100246 (kobiet: 51361, mężczyzn: 48885)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl