Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stachoń
-
Kuźma
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stachonia
-
Kuźmy
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stachoniowi
-
Kuźmie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stachonia
-
Kuźmę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stachoniem
-
Kuźmą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stachoniu
-
Kuźmie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stachoniu rzad.
-
Kuźmo rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stachoń
Taką odmianę mają rzeczowniki pozostałe na -ć, - ń, -ś, -ź
Podobnie odmienia się: Rogóź

Podstawa odmiany nazwiska Kuźma
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz).



 

Występowanie w bazie PESEL
Stachoń-Kuźma: 1934 (kobiet: 1051, mężczyzn: 883)
Stachoń-Kuźma: 7107 (kobiet: 3651, mężczyzn: 3456)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl