Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Staniszewski
-
Ishaku
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Staniszewskiego
-
Ishaku
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Staniszewskiemu
-
Ishaku
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Staniszewskiego
-
Ishaku
Narzędnik (razem z):(Janem)
Staniszewskim
-
Ishaku
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Staniszewskim
-
Ishaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Staniszewski
-
Ishaku
Podstawa odmiany nazwiska Staniszewski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Ishaku
Nazwiska z wygłosowym u są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Pompidou, Papandreu, Ceauşescu


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Staniszewski-Ishaku: 6919 (kobiet: 4, mężczyzn: 6915)
Staniszewski-Ishaku nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl