Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stankiewicz
-
Brandenburger
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stankiewicza
-
Brandenburgera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stankiewiczowi
-
Brandenburgerowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stankiewicza
-
Brandenburgera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stankiewiczem
-
Brandenburgerem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stankiewiczu
-
Brandenburgerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stankiewiczu rzad.
-
Brandenburgerze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stankiewicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Brandenburger
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Stankiewicz-Brandenburger: 21244 (kobiet: 11043, mężczyzn: 10201)
Stankiewicz-Brandenburger: 49 (kobiet: 26, mężczyzn: 23)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl