Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Stankiewicz
-
Pupka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Stankiewicz
-
Pupki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Stankiewicz
-
Pupce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Stankiewicz
-
Pupkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Stankiewicz
-
Pupką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Stankiewicz
-
Pupce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Stankiewicz
-
Pupko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stankiewicz
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.

Podstawa odmiany nazwiska Pupka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ka 

Występowanie w bazie PESEL
Stankiewicz-Pupka: 21244 (kobiet: 11043, mężczyzn: 10201)
Stankiewicz-Pupka: 426 (kobiet: 245, mężczyzn: 181)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl