Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stencel
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stencla
Stencela
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stenclowi
Stencelowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stencla
Stencela
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stenclem
Stencelem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stenclu
Stencelu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stenclu rzad.
Stencelu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stencel
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Stenclówna
Odmężowska:Stenclowa

Występowanie w bazie PESEL
Stencel: 4840 (kobiet: 2409, mężczyzn: 2431)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl