Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Stramel
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Stramela
Stramla
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Stramelowi
Stramlowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Stramela
Stramla
Narzędnik (razem z):(Janem)
Stramelem
Stramlem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Stramelu
Stramlu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Stramelu rzad.
Stramlu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Stramel
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Lelewel, Nobel, Pytel, Wróbel


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Stramelówna
Odmężowska:Stramelowa

Występowanie w bazie PESEL
Stramel: 73 (kobiet: 36, mężczyzn: 37)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl