Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Sulima
-
Kurek
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Sulimy
-
Kurka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Sulimie
-
Kurkowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Sulimę
-
Kurka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Sulimą
-
Kurkiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Sulimie
-
Kurku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Sulimo rzad.
-
Kurku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Sulima
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Podstawa odmiany nazwiska Kurek

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Sulima-Kurek: 2786 (kobiet: 1435, mężczyzn: 1351)
Sulima-Kurek: 22749 (kobiet: 11525, mężczyzn: 11224)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl