Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Sulima
-
Skórka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Sulimy
-
Skórki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Sulimie
-
Skórce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Sulimę
-
Skórkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Sulimą
-
Skórką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Sulimie
-
Skórce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Sulimo rzad.
-
Skórko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Sulima
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Podstawa odmiany nazwiska Skórka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa 

Występowanie w bazie PESEL
Sulima-Skórka: 2786 (kobiet: 1435, mężczyzn: 1351)
Sulima-Skórka: 2689 (kobiet: 1357, mężczyzn: 1332)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl