Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Suska
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Suskiej1)
Suski2)
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Suskiej1)
Susce2)
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Suską1)
Suskę2)
Narzędnik (razem z):(Anną)
Suską
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Suskiej1)
Susce2)
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Suska1)
Susko2) rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Suska

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Nazwiska kobiet na -ska, -cka, -dzka mają odmianę przymiotnikową i męskie odpowiedniki na -ski, -cki, -dzki.
Podobnie odmienia się: Kowalska
2) Mimo zakończenia na -ska, -cka, -dzka, jeśli nazwisko kobiety ma taką samą postać jak nazwisko męskie (ojca, męża), to ma odmianę rzeczownikową.
Podobnie odmienia się: Laska, Niecka


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Suszczanka
Odmężowska:Suszczyna

Występowanie w bazie PESEL
Suska: 5059 (kobiet: 4006, mężczyzn: 1053)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl