Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Suski
-
Hauzner
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Suskiego
-
Hauznera
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Suskiemu
-
Hauznerowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Suskiego
-
Hauznera
Narzędnik (razem z):(Janem)
Suskim
-
Hauznerem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Suskim
-
Hauznerze
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Suski
-
Hauznerze rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Suski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali

Podstawa odmiany nazwiska Hauzner
W nazwiskach niemających odpowiedników wśród rzeczowników pospolitych o zachowaniu lub opuszczeniu e w przypadkach zależnych decyduje tradycja odmiany
Podobnie odmienia się: Bober, Meissner


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Suski-Hauzner: 2936 (kobiet: 48, mężczyzn: 2888)
Suski-Hauzner: 39 (kobiet: 23, mężczyzn: 16)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl