Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno nazwisko kobiety nie kończy się na -ska?

Mianownik (to jest):(Anna)
Suski
-
Malka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Suski
-
Malki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Suski
-
Malce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Suski
-
Malkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Suski
-
Malką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Suski
-
Malce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Suski
-
Malko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Suski
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Malka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa 

Występowanie w bazie PESEL
Suski-Malka: 2936 (kobiet: 48, mężczyzn: 2888)
Suski-Malka: 631 (kobiet: 330, mężczyzn: 301)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl