Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Szczypka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Szczypki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Szczypce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Szczypkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Szczypką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Szczypce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Szczypko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Szczypka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ka


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Szczypczanka
Odmężowska:Szczypczyna

Występowanie w bazie PESEL
Szczypka: 2086 (kobiet: 1075, mężczyzn: 1011)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl