Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szeliga
-
Żuławski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szeligi
-
Żuławskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szelidze
-
Żuławskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szeligę
-
Żuławskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szeligą
-
Żuławskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szelidze
-
Żuławskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szeligo rzad.
-
Żuławski
Podstawa odmiany nazwiska Szeliga

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Żuławski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szeliga-Żuławski: 5998 (kobiet: 3088, mężczyzn: 2910)
Szeliga-Żuławski: 201 (kobiet: 0, mężczyzn: 201)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl