Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szeliga
-
Potocki
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szeligi
-
Potockiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szelidze
-
Potockiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szeligę
-
Potockiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szeligą
-
Potockim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szelidze
-
Potockim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szeligo rzad.
-
Potocki
Podstawa odmiany nazwiska Szeliga

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Potocki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szeliga-Potocki: 5998 (kobiet: 3088, mężczyzn: 2910)
Szeliga-Potocki: 2620 (kobiet: 0, mężczyzn: 2620)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl