Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szeliga
-
Szafrański
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szeligi
-
Szafrańskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szelidze
-
Szafrańskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szeligę
-
Szafrańskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szeligą
-
Szafrańskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szelidze
-
Szafrańskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szeligo rzad.
-
Szafrański
Podstawa odmiany nazwiska Szeliga

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Szafrański

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szeliga-Szafrański: 5998 (kobiet: 3088, mężczyzn: 2910)
Szeliga-Szafrański: 4665 (kobiet: 9, mężczyzn: 4656)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl