Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Szmydka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Szmydki1)
Szmydkiej2)
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Szmydce1)
Szmydkiej2)
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Szmydkę1)
Szmydką2)
Narzędnik (razem z):(Anną)
Szmydką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Szmydce1)
Szmydkiej2)
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Szmydko1) rzad.
Szmydka2)
Podstawa odmiany nazwiska Szmydka

Odmianę tego nazwiska podano na podstawie reguł (wybierz właściwą dla twojego przypadku):

1) Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa
2) Nazwiska w postaci przymiotnika mają odmianę przymiotnikową.
UWAGA! Tworząc nazwiska kobiet od polskich nazwisk męskich o postaci przymiotnika, np. Żelazny, Mądry, Ufny, należy pamiętać o zwyczaju używania takich nazwisk w odniesieniu do kobiet także w formie bez wymiany końcówki -y na -a, będącej wykładnikiem żeńskości, oraz o tendencji do nieodmienności tych nazwisk, gdy odnoszą się one do kobiety.(WSPP)
Podobnie odmienia się: Biała, Mądra


 
Tradycyjne żeńskie formy nazwiska
(współcześnie w zaniku)
Odojcowska:Szmydczanka
Odmężowska:Szmydczyna

Występowanie w bazie PESEL
Szmydka: 42 (kobiet: 39, mężczyzn: 3)
Zobacz rozkład występowania tego nazwiska wg powiatów.

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl