Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szweda
-
Lewandowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szwedy
-
Lewandowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szwedzie
-
Lewandowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szwedę
-
Lewandowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szwedą
-
Lewandowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szwedzie
-
Lewandowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szwedo rzad.
-
Lewandowski
Podstawa odmiany nazwiska Szweda
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota

Podstawa odmiany nazwiska Lewandowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.



Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz).



 

Występowanie w bazie PESEL
Szweda-Lewandowski: 5071 (kobiet: 2565, mężczyzn: 2506)
Szweda-Lewandowski: 45362 (kobiet: 19, mężczyzn: 45343)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl