Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szymański
-
Chachuła
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szymańskiego
-
Chachuły
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szymańskiemu
-
Chachule
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szymańskiego
-
Chachułę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szymańskim
-
Chachułą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szymańskim
-
Chachule
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szymański
-
Chachuło rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Szymański

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Chachuła
Taką odmianę mają rzeczowniki twardotematowe na -a
Podobnie odmienia się: Sikora, Zagłoba, Wałęsa, Gołota


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szymański-Chachuła: 43617 (kobiet: 22, mężczyzn: 43595)
Szymański-Chachuła: 1247 (kobiet: 630, mężczyzn: 617)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl