Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szymański
-
Różewicz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szymańskiego
-
Różewicza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szymańskiemu
-
Różewiczowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szymańskiego
-
Różewicza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szymańskim
-
Różewiczem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szymańskim
-
Różewiczu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szymański
-
Różewiczu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Szymański

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Różewicz

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szymański-Różewicz: 43617 (kobiet: 22, mężczyzn: 43595)
Szymański-Różewicz: 561 (kobiet: 279, mężczyzn: 282)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl