Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno nazwisko kobiety nie kończy się na -ska?

Mianownik (to jest):(Anna)
Szymański
-
Rączka
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Szymański
-
Rączki
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Szymański
-
Rączce
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Szymański
-
Rączkę
Narzędnik (razem z):(Anną)
Szymański
-
Rączką
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Szymański
-
Rączce
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Szymański
-
Rączko rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Szymański
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Rączka
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa 

Występowanie w bazie PESEL
Szymański-Rączka: 43617 (kobiet: 22, mężczyzn: 43595)
Szymański-Rączka: 4630 (kobiet: 2338, mężczyzn: 2292)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl