Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szymański
-
Szewczyk
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szymańskiego
-
Szewczyka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szymańskiemu
-
Szewczykowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szymańskiego
-
Szewczyka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szymańskim
-
Szewczykiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szymańskim
-
Szewczyku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szymański
-
Szewczyku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Szymański

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Szewczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szymański-Szewczyk: 43617 (kobiet: 22, mężczyzn: 43595)
Szymański-Szewczyk: 42714 (kobiet: 21862, mężczyzn: 20852)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl