Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Szyszko
-
Celiński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Szyszki
-
Celińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Szyszce
-
Celińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Szyszkę
-
Celińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Szyszką
-
Celińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Szyszce
-
Celińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Szyszko
-
Celiński
Podstawa odmiany nazwiska Szyszko

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Celiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Szyszko-Celiński: 3158 (kobiet: 1639, mężczyzn: 1519)
Szyszko-Celiński: 1703 (kobiet: 3, mężczyzn: 1700)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl