Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Czy na pewno chodzi Ci o nazwisko mężczyzny?

Mianownik (to jest):(Jan)
Trzaska
-
Durski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Trzaski
-
Durskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Trzasce
-
Durskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Trzaskę
-
Durskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Trzaską
-
Durskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Trzasce
-
Durskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Trzasko rzad.
-
Durski
Podstawa odmiany nazwiska Trzaska
Taką odmianę mają rzeczowniki na -ga, -ka
Podobnie odmienia się: Osóbka, Kuropieska, Religa

Podstawa odmiany nazwiska Durski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.
Podobnie odmienia się: Kowalski, Dali


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Trzaska-Durski: 4537 (kobiet: 2336, mężczyzn: 2201)
Trzaska-Durski: 612 (kobiet: 2, mężczyzn: 610)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl