Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Tymiński
-
Perez
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Tymińskiego
-
Pereza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Tymińskiemu
-
Perezowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Tymińskiego
-
Pereza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Tymińskim
-
Perezem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Tymińskim
-
Perezie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Tymiński
-
Perezie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Tymiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Perez

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Tymiński-Perez: 2370 (kobiet: 1, mężczyzn: 2369)
Tymiński-Perez: 24 (kobiet: 21, mężczyzn: 3)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl