Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Urbaniak
-
Janusz
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Urbaniaka
-
Janusza
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Urbaniakowi
-
Januszowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Urbaniaka
-
Janusza
Narzędnik (razem z):(Janem)
Urbaniakiem
-
Januszem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Urbaniaku
-
Januszu
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Urbaniaku rzad.
-
Januszu rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Urbaniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Janusz
Taką odmianę mają rzeczowniki z końcówką stwardniałą -sz


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Urbaniak-Janusz: 20773 (kobiet: 10667, mężczyzn: 10106)
Urbaniak-Janusz: 8275 (kobiet: 4253, mężczyzn: 4022)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl