Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Urbaniak
-
Krzemiński
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Urbaniaka
-
Krzemińskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Urbaniakowi
-
Krzemińskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Urbaniaka
-
Krzemińskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Urbaniakiem
-
Krzemińskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Urbaniaku
-
Krzemińskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Urbaniaku rzad.
-
Krzemiński
Podstawa odmiany nazwiska Urbaniak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Krzemiński

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Urbaniak-Krzemiński: 20773 (kobiet: 10667, mężczyzn: 10106)
Urbaniak-Krzemiński: 7189 (kobiet: 2, mężczyzn: 7187)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl