Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wójcik
-
Brzozowski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wójcika
-
Brzozowskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wójcikowi
-
Brzozowskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wójcika
-
Brzozowskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wójcikiem
-
Brzozowskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wójciku
-
Brzozowskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wójciku rzad.
-
Brzozowski
Podstawa odmiany nazwiska Wójcik

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Brzozowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wójcik-Brzozowski: 100246 (kobiet: 51361, mężczyzn: 48885)
Wójcik-Brzozowski: 11186 (kobiet: 16, mężczyzn: 11170)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl