Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Włodarczyk
-
Zaręba
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Włodarczyka
-
Zaręby
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Włodarczykowi
-
Zarębie
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Włodarczyka
-
Zarębę
Narzędnik (razem z):(Janem)
Włodarczykiem
-
Zarębą
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Włodarczyku
-
Zarębie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Włodarczyku rzad.
-
Zarębo rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Włodarczyk

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Zaręba

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Włodarczyk-Zaręba: 35871 (kobiet: 18550, mężczyzn: 17321)
Włodarczyk-Zaręba: 11075 (kobiet: 5662, mężczyzn: 5413)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl