Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wajda
-
Chłopicki
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wajdy
-
Chłopickiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wajdzie
-
Chłopickiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wajdę
-
Chłopickiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wajdą
-
Chłopickim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wajdzie
-
Chłopickim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wajdo rzad.
-
Chłopicki
Podstawa odmiany nazwiska Wajda

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Chłopicki

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wajda-Chłopicki: 5740 (kobiet: 2915, mężczyzn: 2825)
Wajda-Chłopicki: 152 (kobiet: 0, mężczyzn: 152)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl