Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Wajda
-
Kubów
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Wajdy
-
Kubowa
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Wajdzie
-
Kubowowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Wajdę
-
Kubowa
Narzędnik (razem z):(Janem)
Wajdą
-
Kubowem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Wajdzie
-
Kubowie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Wajdo rzad.
-
Kubowie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Wajda

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Kubów
Nazwiska polskie zakończone na -ów, np. Józków, odmienia się z zachowaniem wymiany o : ó
(WSPP)
Podobnie odmienia się: Czerniaków


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Wajda-Kubów: 5740 (kobiet: 2915, mężczyzn: 2825)
Wajda-Kubów: 826 (kobiet: 440, mężczyzn: 386)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl