Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Walczak
-
Wójciak
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Walczaka
-
Wójciaka
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Walczakowi
-
Wójciakowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Walczaka
-
Wójciaka
Narzędnik (razem z):(Janem)
Walczakiem
-
Wójciakiem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Walczaku
-
Wójciaku
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Walczaku rzad.
-
Wójciaku rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Walczak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Wójciak

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Walczak-Wójciak: 44439 (kobiet: 22772, mężczyzn: 21667)
Walczak-Wójciak: 5227 (kobiet: 2653, mężczyzn: 2574)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)

A może dla odmiany pożeglowałbyś Fleksją po jeziorach mazurskich?

Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl