Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Anna)
Wcisło
-
Panas
Dopełniacz (brak nam):(Anny)
Wcisło
-
Panas
Celownik (gratulujemy):(Annie)
Wcisło
-
Panas
Biernik (zapraszamy):(Annę)
Wcisło
-
Panas
Narzędnik (razem z):(Anną)
Wcisło
-
Panas
Miejscownik (pamiętamy o):(Annie)
Wcisło
-
Panas
Wołacz (O, ty!):(Anno)
Wcisło
-
Panas
Podstawa odmiany nazwiska Wcisło
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz

Podstawa odmiany nazwiska Panas
Wszystkie nazwiska kobiet nie kończące się na -a są nieodmienne.
Podobnie odmienia się: Dudziak, Rodowicz 

Występowanie w bazie PESEL
Wcisło-Panas: 4946 (kobiet: 2539, mężczyzn: 2407)
Wcisło-Panas: 1594 (kobiet: 813, mężczyzn: 781)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl