Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)
Uwaga: Podałeś nazwisko nie spotykane w bazie PESEL, słowniku ani w korpusie tekstów. Sprawdź czy się nie pomyliłeś.

Mianownik (to jest):(Jan)
Witkowski
-
Komajhorodski
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Witkowskiego
-
Komajhorodskiego
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Witkowskiemu
-
Komajhorodskiemu
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Witkowskiego
-
Komajhorodskiego
Narzędnik (razem z):(Janem)
Witkowskim
-
Komajhorodskim
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Witkowskim
-
Komajhorodskim
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Witkowski
-
Komajhorodski
Podstawa odmiany nazwiska Witkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Komajhorodski
Nazwiska zakończone na -i mają odmianę przymiotnikową.


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Witkowski-Komajhorodski: 21654 (kobiet: 17, mężczyzn: 21637)
Witkowski-Komajhorodski nie występuje w bazie PESEL

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl