Fleksja rzeczowników
Odmiana nazwisk
Nazwisko:
Podaj formę podstawową nazwiska (mianownik, liczba pojedyncza), np. Nowak (Nowakowa, Nowakówna), Kowalski, Kowalska, Skarga (Skarżanka, Skarżyna), Rydz-Śmigły, Pawlikowska-Jasnorzewska...
Rodzaj:
nazwisko mężczyzny
nazwisko kobiety
nazwisko małżeństwa (lub członków rodziny)
nazwisko kobiet (np. sióstr)

Mianownik (to jest):(Jan)
Witkowski
-
Soroczan
Dopełniacz (brak nam):(Jana)
Witkowskiego
-
Soroczana
Celownik (gratulujemy):(Janowi)
Witkowskiemu
-
Soroczanowi
Biernik (zapraszamy):(Jana)
Witkowskiego
-
Soroczana
Narzędnik (razem z):(Janem)
Witkowskim
-
Soroczanem
Miejscownik (pamiętamy o):(Janie)
Witkowskim
-
Soroczanie
Wołacz (O, ty!):(Janie)
Witkowski
-
Soroczanie rzad.
Podstawa odmiany nazwiska Witkowski

Taką odmianę tego nazwiska podaje SGJP.


Podstawa odmiany nazwiska Soroczan
Taką odmianę maja nazwiska z twardo zakończonym tematem (bez dodatkowych, szczególnych warunków).


Uwaga
Jeżeli pierwszy człon nazwiska oznacza herb lub zawołanie, to może być nieodmieniany (np. Korwin, Wierusz). 

Występowanie w bazie PESEL
Witkowski-Soroczan: 21654 (kobiet: 17, mężczyzn: 21637)
Witkowski-Soroczan: 12 (kobiet: 6, mężczyzn: 6)

Możesz też odmieniać po kilka imion i nazwisk jednocześnie.

Reguły i schematy odmiany

Dane leksykalne: Słownik gramatyczny języka polskiego (SGJP)
Informacja o występowaniu: Kazimierz Rymut, Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku (baza PESEL z 2002 r.)


Opracowanie: Zbigniew Bronk, Agencja Informatyczna. Kontakt: Z[kropka]Bronk[at]ai[kropka]pl